Nové videokonferenčné služby spustené !!!

Vaše otázky

Videokomunikácia a multimédia

Naše riešenia

Videokonferenčné technológie a služby zeefektívňujú každodennú komunikáciu (porady, konzultácie a prezentácie), urýchľujú firemné procesy, zavádzanie nových produktov a smerníc (školenia, riadenie projektov a pod.). Požiadavky a otázky na vhodné a efektívne riešenie videokomunikácie môžeme zhrnúť do oblastí:

 • aký je počet účastníkov (miestností, pobočiek) zapojených do videokomunikácie,
 • typy zariadení (aj mobilných), ktoré sa budú využívať (tablet, smartfón, notebook, skupinový systém),
 • aká kvalita obrazu a zdieľaných dát sa vyžaduje (štandard / Full HD rozlíšenie),
 • počíta sa aj s integráciou existujúcich videokonferečných zariadení, alebo siete do nového riešenia,
 • je záujem o nahrávanie videokonferenčných prezentácií a školení,
 • aké multimediálne vybavenie zasadačiek a prezentačných miestností sa vyžaduje,
 • ako je vyriešené, alebo plánované osvetlenie a zatemnenie miestností.

Realizované riešenia sú vždy postavené na kombinácií videokonferenčných, multimediálnych a podporných komunikačných technológií. Všetky riešenia a služby sú postavené na kvalitných produktoch výrobcov Polycom, PEXIP, Cisco Systems, Microsoft, pričom samotné realizácie rozdeľujeme do skupín:

 1. Personálna videokomunikácia  – vhodná na každodenné používanie 1-3 užívateľov priamo z kancelárie, alebo ako mobilné riešenie s využitím notebookov a tabletov napr. na služobnej ceste. V prípade potreby je možné pripojenie ďalších účastníkov do multipoint konferencie.
 2. Skupinová videokomunikácia a spolupráca – ideálna pre pracovné tímy do zasadacích miestností. Jednoducho a rýchlo zrealizované video stretnutie viacerých používateľov, ktorí môžu využiť veľkoplošné obrazovky pre prezentácie a školenia. Kurzy a školenia môžu byť nahrávané a opätovne spúšťané, či streamované z archívu. Videokonferenčná infraštruktúra je riadená jednotným manažmentom, ktorý poskytuje rýchly a komplexný prehľad, plánovanie stretnutí a adresár účastníkov.
 3. On-line služba VESTIGO Stretnutia je určená zákazníkom, ktorí videokonferenčnú komunikáciu realizujú prostredníctvom mobilných alebo skupinových videokonferenčných zariadení vo forme služby.
 4. Prenájom videokonferenčných miestnostíVaše požiadavky ohľadom dostupnosti miestností nám píšte na adresu: marketing@contineo.sk  alebo nás kontaktujte prostredníctvom formulára. Informácie o cenách prenájmu videokonferenčných miestností a zariadení sú dostupné v nasledovnom cenníku

Povedali o nás

Naši zákazníci