Nové videokonferenčné služby spustené !!!

Vaše otázky

Úložisko

Naše riešenia

Projekty a služby pre archiváciu a optimálnu správu dát logicky uzatvárajú portfólio riešení spoločnosti Contineo a spĺňajú požiadavky zákazníkov na:

  • kompresiu dát, znižovanie množstva úložného priestoru,
  • bezpečné rozdeľovanie diskového priestoru na viac virtuálnych jednotiek,
  • prioritizáciu zdrojov pre najdôležitejšie aplikácie,
  • minimalizovanie rizík spojených so stratou dát,
  • zlepšenie výkonov, reakčných časov a dostupnosti dát.

Dodávané riešenia realizujeme v spolupráci s kľúčovými spoločnosťami v  tomto segmente akými sú spoločnosti EMC, Microsoft, Cisco Systems, VMware, NetApp.

Naši zákazníci