Nové videokonferenčné služby spustené !!!

Vaše otázky

Partneri

Polycom

Americká spoločnosť, nadnárodný koncern Polycom je svetovým lídrom v oblasti audio a videokonferenčných riešení a cloud videokonferenčných služieb služieb (VaaS). Od roku 1998 je Contineo s.r.o. (predtým TTC Telecom) oficiálnym autorizovaným partnerom  firmy Polycom, predtým spoločnosti PictureTel. Od roku 2009 sme jediným certifikovaným GOLD partnerom a certifikovaným servisným strediskom spoločnosti Polycom v Slovenskej republike.

Cisco Systems

cisco_logo_male.jpg

Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu, dodáva komplexné komunikačné riešenia s vysokou hodnotou a príležitosťami zákazníkov, investorov. Buduje silné univerzálne platformy, pomocou ktorých sa ľudia pripájajú, komunikujú a spolupracujú. Najnovšie trendy virtualizácie, videokomunikácie pomáhajú organizáciám zeefektívniť procesy a znižovať prevádzkové náklady. Spoločnosť Contineo s.r.o., ktorá je profilovaná ako certifikovaný partner pre wireless a videokonferenčné riešenia, realizuje projekty integrácie dát, hlasu a obrazu, návrh a výstavbu WiFi / RTLS technológií na lokalizáciu osôb a majetku.

Microsoft

 

Partnerstvo so spoločnosťou Microsoft spočíva v distribúcii produktov Polycom CX Family na slovenskom trhu. Contineo s.r.o. zároveň plní úlohu technologického garanta pre audio/videokomunikačné riešenia v projektoch certifikovaných Unified Communication partnerov spoločnosti Microsoft. Komunikačný klient Skype for Business (predtým Microsoft Lync ) ponúka komplexné riešenie na vzájomnú komunikáciu, primárne v podnikovom prostredí. 

PEXIP

Pexip je nadnárodná spoločnosť so sídlom v nórskom Osle, ktorá vyvíja unifikovanú komunikačnú platformu umožňujúcu komunikáciu a spoluprácu s využitím video, audio a webkomunikačných technológií. Softvérová platforma s názvom Infinity je softvér, ktorý v sebe spája silu virtualizácie serverov, distribuovaného konferenčného riešenia a škálovateľnosti IT prostriedkov. Užívatelia môžu komunikovať bez ohľadu na miesto alebo zariadenie, čo prináša výnimočnú efektivitu a úsporu nákladov a času.

AXIS


Produkty švédskeho výrobcu AXIS implementujeme v projektoch kamerového zabezpečenia, v ktorých je kladený dôraz na kvalitu obrazu, vyžaduje sa sledovanie a záznam obrazu zo vzdialenej lokality cez internet. Kamery a podporné aplikácie ponúkajú rozšírené funkcie analýzy videozáznamov, ako sú detekcia pohybu, počítanie vhcadzajúcich objekov, detekcia zvuku, či alarm narušenia.

DAIKIN

Koncern DAIKIN patrí medzi celosvetových lídrov a dodávateľov klimatizačných, chladiacich a vzduchotechnických technológií, nielen pre rezidenčný sektor, ale aj obchodné a priemyselné prevádzky. Spoločnosť Contineo s.r.o. je partnerom v oblasti vývoja HW a SW produktov pre diaľkový dohľadu a riadenie od roku 2010.

BENESTRA

Spoločnosť Contineo s.r.o. spolupracuje so spoločnosťou BENESTRA na spoločných info-komunikačných projektoch a službách pre zákazníkov z korporátneho a retail segmentu. Projekty sú technologicky postavené na týchto platformách:

- kamerové a monitorovacie systémy a služby
- technológie pre diaľkový dohľad, rmeranie a reguláciu

Aviat Networks

aviat_networks.gifSpoločnosť Aviat Networks, Inc. (predtým Harris Stratex Networks Inc) patrí medzi najväčších dodávateľov a poskytovateľov celulárnych sietí, širokopásmových bezdrôtových prístupových riešení, ktoré umožňujú rýchle a revolučne nové spôsoby prenosu dát, hlasu a videa v globálnej komunikácií. Spoločnosť Contineo s.r.o. je partnerom koncernu Aviat Networks (predtým Harris Stratex Networks Inc) od roku 2003.

TELEKOM

deutsche_telekom_logo_2715.gifSpoločnosť Contineo s.r.o. spolupracuje so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. na základe partnerských zmlúv, ktorých predmetom je kooperácia a spoločný postup pri riešení komplexných info-komunikačných projektov a služieb prevažne pre zákazníkov z korporátneho a rezidenčného sektora. Spoločné projekty sa opierajú o moderné riešenia v oblastiach:

- prenos obrazu a hlasu,
- zdieľanie aplikácií a dokumentov,
- videokonferenčná a dátová spolupráca na diaľku.

EYENETWORK powered by VisionsConnected

Videokonferenčná miestnosť spoločnosti Contineo s.r.o. v Košiciach je súčasťou vedúcej celosvetovej siete verejných videokonferečných miestností - eye network. Viac o eye network -  http://www.eyenetwork.com/search/index.asp?newsearch=true

JABRA

jabra_logo_1.gifProdukty Jabra sú kombináciou najlepšej technológie a dizajnu, ktorej výsledkom je pomôcka s excelentným zvukom a komfortom. Či už je to bezdrôtová Wifi komunikácia alebo náhlavná sada pre IP telefóniu, Jabra je tým najlepším riešením pre komfortné a pohodlné telefonovanie. Viac o produktoch Jabra ... .

TESLA Hloubětín

logo_vojenske_cmyk.jpgSpolupráca so spoločnosťou Tesla Hloubětín, a.s. prebieha na poli projektovania, inštalácie a servisu mikrovlnných zariadení určených na vytváranie digitálnych duplexných spojov typu bod-bod na krátke a stredné vzdialenosti (do 20 km) pre väčšinu frekvenčných pásiem, vrátane pásma 27 GHz vyhradeného pre potreby Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Súčasťou spolupráce je aj vývoj HW a SW dohľadových aplikácií mikrovlnných technológií.