Nové videokonferenčné služby spustené !!!

Vaše otázky

24.november 2016 - ISO certifikát úspešne potvrdený

V spoločnosti Contineo prebehol dňa 24.novembra 2016 kontrolný audit manazerskeho systému a štandardov kvality ISO 9001:2008, vrátane prípravy zmien inovovanej normy ISO 9001:2015. Systém manažérstva kvality sme úspešne potvrdili 9-krát.

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva kvality ISO prináša výhody vo viacerých oblastiach:

Ekonomické prínosy:

  • znižovanie nákladov na (ne)kvalitu
  • zníženie počtu reklamácií a sťažností zákazníkov
  • možnosť účasti vo verejných súťažiach

Prínosy pre vedenie organizácie:

  • zlepšenie celkového riadenia organizácie – „procesy pod kontrolou"
  • presné zadefinovanie zodpovedností a právomocí
  • poriadok vo firme (v organizácii)
  • vybudovanie firemnej kultúry

Public relations:

  • zlepšenie image podniku
  • dôkaz serióznosti organizácie