Nové videokonferenčné služby spustené !!!

Vaše otázky

Meranie a regulácia

 
Vývoj HW a SW riešení na diaľkový dohľad klimatizácií pre koncern DAIKIN

Naše riešenia

V oblastiach merania, diagnostiky a regulácie pokrývame požiadavky typu:

  •     potrebujem diagnostikovať úniky a sledovať úsporu energií v reálnom čase,
  •     chcem mať aktuálny prehľad o systémoch klimatizácie alebo kúrenia, v prípade potreby ich na diaľku zapnúť alebo vypnúť,
  •     akú mám teplotu, vlhkosť v priestoroch,
  •     potrebujem informácie, aby som neprekročil energetické limity ako veľkoodberateľ,
  •     koľko kusov výrobkov sa dnes vyrobilo a koľko z nich sme zo skladov expedovali.

Výsledné riešenia sú takmer vždy postavené na integrácii IT a MaR technológií, pričom technicko-realizačne sú rozdelené do troch skupín:

  •     Meranie, regulácia a riadenie HVAC technológií (systémy klimatizácie, kúrenia a chladenia, ich integrácia do ucelenej infraštruktúry s možnosťami dohľadu a riadenia cez internet, resp. mobilný telefón).
  •     Automatizácia a riadenie výrobno-priemyselných procesov (sledovanie a riadenie výroby v reálnom čase, diaľkové riadenie a dohľad procesov cez internet, manažérske mobilné aplikácie pre efektívnejšie využitie strojov, zdrojov, vyššiu produktivitu výroby).
  •     Sledovanie energetickej efektívnosti a spotreby médií (implementácia monitorovacích a meracích komponentov, výpočet parametrov, vizualizácia vo forme štatistík a porovnaní cez internet, resp. mobilný telefón).

VESTIGO Meranie je riešenie určené pre zákazníkov, ktorí vyššie uvedené požiadavky dostávajú vo forme služby. Riešenie integruje meracie a regulačné komponenty s diaľkovým dohľadom cez internet, alebo vo forme mobilnej aplikácie pre smartfóny a tablety.

Povedali o nás

Naši zákazníci