Nové videokonferenčné služby spustené !!!

Vaše otázky

Kontaktné informácie

E-mail:

marketing@contineo.sk - otázky alebo požiadavky obchodno-ponukového charakteru
info@contineo.sk - ostatné otázky alebo požiadavky

Telefón:

Hlavné sídlo v Košiciach
Tel + 421 55 2383 555
Fax + 421 55 2383 550  
Video IP 85.248.5.155

Identifikačné údaje

Contineo s.r.o.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro vložka č. 7394/V,  Obchodný register SR - výpis.

Adresa: Jiskrova 4, Košice, 040 01

IČO 31 722 016
DIČ 2020486413
IČ DPH SK2020486413
Bankové spojenie SLSP a.s., Košice
Číslo účtu 5043329263/0900
IBAN SK8009000000005043329263
SWIFT GIBASKBX