Nové videokonferenčné služby spustené !!!

Vaše otázky

Infraštruktúra

Naše riešenia

Bezpečnosť, spoľahlivosť a mobilita  - to sú štandardné parametre efektívne fungujúcej IT infraštruktúry. Našou špecializáciou je riešenie nadštandardných požiadaviek, ktoré bežnú infraštruktúru rozširujú v oblastiach:

  • kombinovaných WiFi / RFID sietí s aplikáciami na monitoring osôb alebo majetku v reálnom čase,
  • integrácie audio a videokonferenčných riešení – hovoriť a vidieť sa s účastníkmi vo vzdialených lokalitách, sledovať spoločnú prezentáciu, zdieľať dokument, pracovnú plochu alebo aplikáciu,
  • integrácie HVAC a MaR systémov do štandardných LAN / WAN sietí,
  • ucelených riešení pre komunikáciu a spoluprácu ‐ hlas, video, mobilita prostredníctvom jednej platformy, rovnocenný prístup ku kontaktným kanálom cez celú škálu mobilných aj pevných sietí,
  • virtualizácie dátových centier, dátové úložiská.

Výsledné riešenia realizujeme v spolupráci s kľúčovými spoločnosťami v  tomto segmente Cisco Systems, Aruba Networks, Ekahau, HP.

Povedali o nás

Naši zákazníci