Nové videokonferenčné služby spustené !!!

Vaše otázky

Bezpečnosť

Naše riešenia

Vstupné otázky a požiadavky pri návrhu riešení z oblasti ochrany majetku, osôb a informácií:

  • aké priestory budú monitorované (vstupy, spoločné priestory, kancelárie, učebne), najčastejšie typy bezpečnostných incidentov,
  • aká úroveň identifikácie osôb, vozidiel a predmetov sa vyžaduje - kvalilta obrazu / záznamu,
  • bude potrebná post-analýza záznamov pre účely dokazovania, manažérskych štatistík a pod.,
  • má riešenie obsahovať aj funcionalitu protipožiarnej signalizácie, prípadne detekcie zaplavenia, vysokej teploty, vlhkosti a pod.,
  • bude riešenie zabezpečovať kontrolu prístupu do jednotlivých priestorov, zón, má riešenie detekovať neželaný pohyb alebo vstup,
  • bude riešenie doplnené o sledovanie prípadne reguláciu HVAC technológií - klimatizáciu, vetranie, kúrenie,
  • koľko užívateľov a akými zariadeniami bude vstupovať do systémov (tablet, smartfón, PC/ notebook),
  • má organizácia definované bezpečnostné smernice, resp. politiku - kto, kedy a ako pristupuje na jednotlivé časti riešenia, do archívu a pod.

Výsledné riešenia sú postavené na kombinácií  prvkov CCTV - priemyselnej televízie, EZS - elektronického zabezpečovacieho systému,  EPS - elektrickej požiarnej signalizácie, SKV - systému kontroly vstupu a ďalších komponentov ochrany (ochrana perimetra, mechanické zábranné prostriedky a pod.). Vysokú kvalitu riešení garantuje spolupráca s výrobcami Honeywell, AXIS, Mobotix, ACTi, eTRACK, RIVA a ďalší.

VESTIGO Ochrana je určená pre zákazníkov, ktorým vyššie uvedené požiadavky poskytujeme vo forme služby. Riešenie integruje kamerové a zabezpečovacie prvky s diaľkovým dohľadom a prístupom cez internet, alebo vo forme mobilnej aplikácie pre smartfóny a tablety.

Povedali o nás

Naši zákazníci